Opłata recyklingowa – informacje

11 lutego 2019 roku w życie weszły przepisy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Znalazły się tam m.in. objaśnienia, jak dokonywać rozliczenia z tytułu tzw. Opłaty recyklingowej. Jak to zrobić?

Co konkretnie podlega pod opłatę recyklingową?

Przedsiębiorstwo prowadzące jednostkę handlu (detalicznego lub hurtowego) pobiera od klienta opłatę recyklingową za torby z tworzywa sztucznego, która przeznaczona jest do pakowania produktów handlowych w tej jednostce.

Jakie są zasady poboru opłat?

Opłata recyklingowa pobierana jest od nabywcy. Obecna stawka za torbę wynosi 0,20 zł/szt. Może ona ulegać podwyższeniu, gdyż maksymalna stawka, określona w ustawie o gospodarce recyklingowej wynosi 1,00 zł. Do tej opłaty należy doliczyć podatek VAT (wyjątek stanowi sytuacja, gdy sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług). Sprzedawca ma również możliwość wprowadzenia swojej opłaty za torbę, dlatego też może się okazać, że w niektórych sklepach zapłacimy za torbę więcej niż minimalna stawka 0,20 zł).

Rozliczenie opłaty

Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania środków z opłaty recyklingowej na specjalne konto bankowe Marszałka Województwa, właściwego dla swojej siedziby. Termin na dokonanie wpłaty za rok poprzedni mija 15 marca. Co ważne – przedsiębiorcy nie muszą składać żadnych deklaracji. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie, Marszałek Województwa może wydać decyzję o naliczeniu dodatkowej opłaty (maksymalnie w wysokości 50% niewniesionej opłaty)

Autor: Mariusz Malik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *